Registar dokumenata

DatumVrsta dokumentaNaziv dokumentaSadržajSjednica Vijeća
4.12.2017OdlukaOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjeteJavna rasvjeta4
4.12.2017OdlukaOdluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup općinskog poljoprivrednog zemljištaPoljoprivredno zemljište, zakup4
18.7.2017OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe biračaFinanciranje, političke stranke, grupe birača22
18.7.2017.OdlukaOdluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća.docxPolitičke stranke, Grupe birača, Općinsko vijeće1
21.3.2017OdlukaIzvješće o usvajanju primjene agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudinaPoljoprivreda, uređenje i održavanje rudina22
21.3.2017OdlukaOdluka o provedbi ulaganja za rekonstrukciju zgrade za javne inicijative, Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 9 na k.č.br. 180/1 k.o. Tompojevci.kčbr 180/1, Rekonstrukcija, Mjera 822
21.3.2017OdlukaOdluka o osnivanju agencije TINTLRazvojna agencija, TINTL22
28.2.2017OdlukaOdluka o otpisu potraživanjaOtpis potraživanja
24.2.2017OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2016. godinuInventura, Popis imovine
10.1.2017SuglasnostSuglasnost za povećanje cijene sakupljanja i odvoza otpadaStrunje-trade, komunalni otpad
1.11.2016StrategijaOpćina Tompojevci Strategija razvoja 2016-2020Razvoj Općine
6.7.2016OdlukaOdluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaNaplata, Potraživanja, Procedura
15.12.2015OdlukaOdluka o potporama za poljoprivreduPotpore, Poljoprivreda
8.6.2015OdlukaProcedura od zaprimanja do plaćanja računaProcedura, plaćanje računa
29.5.2015OdlukaOdluka o visini blagajničkog maksimumaBlagajna, Računovodstvo
25.5.2015OdlukaOdluka o pokretanju postupka naplate komunalne naknadeKomunalna naknada, Naplata
30.4.2015PlanPlan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požaraZaštita od požara
20.3.2015.OdlukaOdluka o prihvaćanju izvješća popisa imovine za 2014. godinuInventura, Popis imovine
23.12.2014OdlukaOdluka o mjerama za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanjaPotraživanja, naplata
13.8.2012OdlukaOdluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnostiOsoba za nepravilnosti
13.12.2011OdlukaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju kataloga informacijaKatalog informacija
2.9.2010PravilnikPravilnik o ustrojstvu Jedinstvenog upravno odjela OpćineJUO, jedinstveni upravni odjel, ustrojstvo