Usluge

Odvoz komunalnog otpada

Komunalac d.o.o. iz Vukovara novi je koncesionar koji vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci od 5.07.2017. godine.

Uvjeti pružanja javne usluge – prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

O svemu više na stranici: http://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/uvjeti-pruzanja-usluge-za-opcinu-tompojevci/

 

Dimnjačarska služba

 

 

Higijeničarska služba