Lokalni izbori 2013

KONAČNI REZULTATI IZBORA

Konačni rezultati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Tompojevci

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Tompojevci

Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Tompojevci iz reda rusinske nacionalne manjine

 

REZULTATI IZBORA

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Tompojevci

Rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Tompojevci iz reda rusinske nacionale manjine

Rezultati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Tompojevci

 

Odluka

 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE

Zbirne liste pravovaljanih kandidatura

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika i njegovog zamjenika

Pravovaljane kandidature za izbor zamjenika Općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine

Pravovaljane kandidature za izbor članova Općinskog vijeća