Službene stranice općine Tompojevci

KUD "Joakim Govlja" Mikluševci

Godina 1850. je godina kada u Mikluševce doseljavaju Rusini. Selo 1922. g. dobiva pjevački zbor, 1934. g. dramsku sekciju, 1935. g. čitaonicu s 150 knjiga. 1939. g. prvi put nastupa grupa mladih koja se tada zove KUD-om, izvodeći kozačke plesove u kozačkim narodnim nošnjama. 1945. g. osniva se KUD koji dobiva ime po svom mještaninu Joakimu Govlji. KUD trenutno broji 40 članova, podijeljenih u mlađu i stariju folklornu grupu.