Službene stranice općine Tompojevci

Obrti

BERAK

1. Obrt za poljodjelstvo «Penavić», vl. Tatjana Penavić, Orolička 41
2. Z.P.U. "Ello", vl. Tibor i Danel Ello, Orolička 5
3. Instalacijski obrt "Montaža Aleksa" vl. Josip Aleksa Čakovačka 9.

4. Poljodjelski obrt "Gornica" vl.Marko Penavić Čakovačka 27.

5. ROKO Obrt za ugostiteljstvo vl. Mario Šarčević Čakovačka 5.

6. VG-MG Obrt za usluge, vl. Goran Naletina, Čakovačka 51

BOKŠIĆ

1. PTO « Kovačić «, vl. Marijo Kovačić, Radićeva 16.,  e-mail: pto.kovacic@vk.t-com.hr

 

ČAKOVCI

1. P.U.O "Poljorad", vl. Igor Kubiček, Š. Petefija 55
2. P.U.O "Kubiček", vl. Tibor Kubiček, Š. Petefija 29
3. BIPS Obrt za proizvodnju briketa i peleta od biomase, vl. Antun Sitaš K.Zvonimira 70.

4. Poljoprivredni obrt "GOMBOŠ", vl. Franjo Gomboš, Š. Petefija 16

5. Poljoprivredni obrt "SRIJEM", vl. Teodor Mesaroš, Š. Petefija 18

MIKLUŠEVCI

1. P.O " Filipović « vl. Marija Filipović, Rusinska 64A
2. Trgovački obrt "Diskont VIA" vl. Marina Mudri, Z. Batakovića 12

TOMPOJEVCI

1. P.O. "KALAC", vl. Dražen Kalac, B. Jelačića 13

2. P.O. "KaTina", vl. Valentina Kalac, B. Jelačića 13
3. P.U.O "LAJKO", vl. Violeta Lajko, A. G. Matoša 3
4. P.O. "ZVONARIĆ" vl. Zdravko Zvonarić, Radićeva 45

5. Obrt za graditeljstvo "Vulić", vl. Željko Vulić, Radićeva 2