Službene stranice općine Tompojevci

Gospodarstvo

Gospodarstvo Općine Tompojevci je tradicionalno i izrazito poljoprivredno područje, koje je gospodarski orijentirano na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivreda će se razvijati putem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali za to su potrebna znatna financijska sredstva, jer su tijekom rata oštećene mnoge gospodarske zgrade i uništena mehanizacija.

Lov i turizam

Nezagađena i čista okolina pogoduje raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. Velik broj divljih životinja koje obitavaju na ovom području daju velike mogućnosti razvoja lovnog turizma.
Lovna udruga "KUNA" koja djeluje u sastavu općine Tompojevci brine o kvaliteti i očuvanju tog prirodnog bogatstva.