Službene stranice općine Tompojevci

Mikluševci

O Mikluševcima postoji malo podataka. Ne spominju se ni u jednom dokumentu iz predosmanskog doba, mada se pretpostavlja da su već tada postojali i kao samostalan posjed koji je pripadao plemićkoj obitelji koja je imala sjedište u nedalekom Berku. Mikluševačko područje je u predosmansko vrijeme bilo gusto naseljeno s mnogo manjih sela, pa se tako u južnom području spominje selo Dražinovci. Pod Osmanlije Mikluševci su došli 1526. i ostali sve do njihovog izgona iz Srijema 1691. godine. Sva su sela ovog područja za vrijeme Osmanlija raseljena. U puste Mikluševce počeli su se nakon 1700. godine, odlukom Kraljevske komore naseljavati pravoslavni Vlasi. Poslije njih ovamo su se naselili i izbjeglice iz Baranje nakon neuspjele Rakoczyjeve bune. Mikluševci su 1756. imali 31 pravoslavnu kuću i drvenu crkvu Sv. Nikole, koja je od 1758. do 1766. ponovno sagrađena. U selu je 1825. otvorena pučka škola. Sredinom 19. stoljeća u selo se doseljavaju Rusini, koji su grkokatoličke vjere, pa je izgrađena grkokatolička crkva Male Gospe. Pravoslavni su vjernici imali svoju parohiju u Mikluševcima, a grkokatolici u Petrovcima. Već 1880. u selu ima više grkokatoličkog stanovništva. Od 712 žitelja po vjeri je 467 grkokatolika 227, pravoslavnih, 11 rimokatolika i 7 Židova. Zbog sve većeg broja grkokatoličkog stanovništva osnovana je posebna parohija. Od 1850. u Mikluševce se doseljavaju Rusini.

 

Devastirano i srušeno: osnovna škola, DVD, dom kulture, dječji vrtić, samostan časnih sestara, zgrada Mjesne samouprave.