Službene stranice općine Tompojevci

POZIV NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-04/11                                                                

URBROJ: 2196/07-17-3                                                                                                          

Tompojevci, 24.11.2017. godine.                  

                                                                                                             

P O Z I V NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), sazivam  4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

4.12.2017.(ponedjeljak) u 17,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje skraćenog zapisnika s prošlesjednice Općinskog vijeća.

2.  Prijedlog i donošenje:

a)      izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. god.,,

b)      izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. god.

c)      izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,

d)      izmjena i dopuna Programa utroška sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

e)      izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2017. godinu.

f)       izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. god.

3.  Prijedlog izmjena i dopuna  Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. g.

4.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine

    Tompojevci.

5.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Općine

     Tompojevci.

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Općinskim porezima Općine Tompojevci

7.  Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete u obitelji.

8.  Pitanja i prijedlozi.

 

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

 

Dostaviti:

- Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

- Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

- Savjetu mladih Općine Tompojevci

- Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

 

                                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                              Dubravko Martić

  

 NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br.25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može
prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

 Povratak na naslovnicu