Službene stranice općine Tompojevci

POZIV NA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

               

 

 

 

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan16.10.2017.(ponedjeljak) u 8,30 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.

2.  Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o  izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2017.g.

3.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci.

4.  Različito.

 

                                                                                                            

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano
vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

 

 

 

Dostaviti:

- Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

- Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

- Savjetu mladih Općine Tompojevci

- Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

 

 

 

 

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                          Dubravko Martić   

 

              

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

 Povratak na naslovnicu