Službene stranice općine Tompojevci

PREGLED SKLOPLJENIH UGVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA u 2010. godini

OPĆINA TOMPOJEVCI
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini
I) Ugovori o javnoj nabavi
Redni broj: 1
Evidencijski broj nabave: E-VV-01/09
Vrsta provedenog postupka: Otvoreni
Datum sklapanja ugovora: 24.10.2009.
Iznos sklopljenog ugovora: 397.765,70 kn
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor:
do 31.12.2010.
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor:
Vuka d.d. Osijek
Stjepana Radića 8
Datum konačnog izvršenja ugovora:29.10.2010.
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora:
396.932,68 knPovratak na naslovnicu