Proračun

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Ova objava sadržava i prijedlog proračuna za 2018. godinu kao i prilagođeni proračun za građane koji na pojednostavljeni način prikazuje upotrebu proračunskih sredstava.

Plan proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu sastoji se od ekonomske klasifikacije, posebnog dijela proračuna te programa komunalne infrastrukture, javnih potreba i drugih programa od kojih se sastoji proračun Općine Tompojevci.